Faciliteren

Als facilitator van een bijeenkomst is het onze taak het proces zo effectief en zo leuk mogelijk te laten verlopen, zodat de deelnemers alleen maar met de inhoud hoeven bezig te zijn en er op het eind een goed resultaat ligt. Een beter en leuker proces leidt namelijk tot een beter resultaat.

We zorgen in overleg met de opdrachtgever voor een goed ontwerp van de bijeenkomst en voor spraakmakende en afwisselende werkvormen, waarbij de deelnemers zo actief mogelijk zijn. Het meeste werk zit voor ons als facilitator dan ook in de voorbereiding, om vervolgens zo adequaat mogelijk te kunnen inspelen op wat er gebeurt. Voorbereid in het hier en nu improviseren dus.

Voorbeelden van programma's: