"Bureau PIP, Pest In Pesten"

Een voorbeeld van Reizende Gesprekken

Vraag
Hoe maak je een lastig onderwerp als pesten op het werk bespreekbaar? Er zijn signalen dat het gebeurt, maar erover praten, laat staan er daadwerkelijk iets aan doen, is lastig. En wat verstaan we eigenlijk onder pesten op het werk? Geschreven memo's, nieuwsberichten, folders en vragenlijsten over het onderwerp kunnen op weinig enthousiasme rekenen bij de collega's. En naar een bijeenkomst over Pesten op het Werk komt al helemaal niemand. Te druk, andere prioriteiten en bovendien: "Bij ons gebeurt dat niet!".

Maar wat nou als je er toch meer over wilt weten? Als er uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek toch signalen komen dat er 'iets' aan de hand is? Als je wel eens een inventarisatie wil van hoe er op de werkvloer tegenaan gekeken wordt en wat er leeft?

Antwoord
Vraag 'Bureau PIP' om langs te komen met de 'Pestkar'. Een laagdrempelige en interactieve theatervorm: • waarbij er direct contact met de medewerkers is. • die op een prettige wijze iets los maakt en het gesprek op gang brengt over pesten en gepest worden op het werk. • waarmee informatie wordt verzameld die als input kan dienen voor een vervolg.

Hoe werkt Bureau PIP'?

Twee medewerkers van PIP, met een duidelijk herkenbare outfit, komen naar de werkplek toe. Ze lopen met de ‘Pestkar’ over de afdeling, spreken medewerkers aan bij de koffieautomaat, op de werkplek, in de kantine en spelen af en toe een korte scène. De Pestkar is zodanig geprepareerd, dat we op verschillende manieren het gesprek over het pesten met de medewerkers op gang kunnen brengen en de medewerker uit te nodigen en te inspireren tot het vertellen van zijn ervaringen en het geven van zijn mening. Op de kar bevindt zich een aantal voorwerpen, die symbolisch zijn voor pesten, gepest worden of omstander zijn.

De korte scènes hebben onderwerpen als het pesten van iemand bij de koffieautomaat, of twee mensen die over een derde roddelen. Naar aanleiding van de voorwerpen of de scène stellen ze vragen aan de omstanders: Herkent u dit? Wordt u zelf wel eens gepest? Hebt u zelf wel eens mensen gepest? Wat kunt u eraan/ ertegen doen? Wat is pesten eigenlijk? Wat doet pesten met het slachtoffer? Welk gedrag roept op tot het pesten van een ander? Wat kunt u doen, hoe kunt u ingrijpen? En waarom gebeurt dat niet altijd? Wat heeft pesten voor consequenties voor de organisatie?
Leidend hierbij zijn er altijd drie invalshoeken: De Pester, Het Slachtoffer, De Omstander.

Vervolg
Bureau PIP levert na de rondgang een verslag aan, waarmee de organisatie verder kan. De vorm van dit verslag stellen we samen met de opdrachtgever vast: schrftelijk, op video etc. Een optie is om de twee acteurs van ‘Bureau PIP’ kort na de rondgang in de organisatie uit te nodigen voor een reguliere medewerkersbijeenkomst of een werkoverleg, waar Pesten op het Werk dan wordt geagendeerd. Daar kunnen de acteurs op theatrale wijze hun bevindingen rapporteren.

In een vervolgcampagne kunnen de medewerkers van PIP op diverse manieren een rol spelen. Een en ander kan in onderling overleg worden vormgegeven.