Workshops & Training

Improviseren kan iedereen en doet iedereen ook elke dag. Wij kunnen je helpen om er beter in te worden. Wat levert dat op? Je communicatie en samenwerking verlopen gemakkelijker. Je bent beter in verbinding met je omgeving en jezelf. En je wendbaarheid en veerkracht nemen toe. Noodzakelijkheden voor de vakmens van de 21ste eeuw.

We geven workshops en trainingen waarbij we informeel, dicht bij onze deelnemers werken. We gaan altijd met humor, zonder oordeel, in het hier en nu aan de slag. En proberen zoveel mogelijk te 'plussen' op de kennis en vaardigheden die er al zijn. Dat betekent ook dat we prima matchen met 'sufgetrainde' groepen ;)

Je leert via de basisprincipes van het improviseren op toneel. De improvisator op toneel traint constant zijn improvisatievermogen. Hij werkt aan het verbeteren van zijn kijk- en luistervaardigheid, aan de samenwerking en aan zijn vermogen om een boodschap te communiceren. Daarom bieden we juist op deze terreinen programma's aan.

Dat kan een korte workshop van 1,5 uur zijn tot leertrajecten met een doorlooptijd van meerdere maanden, waarin we een organisatie ondersteunen bij de 'vindtocht' naar een improviserende organisatie.

Voorbeelden van onze workshops en trainingen: