top of page
NCV.png

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Een ‘pressurecooker’…online

 

Waarom belden ze?

De NCV start in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting een gezamenlijke wervingscampagne die mensen in actie moet krijgen voor coeliakie. Daarvoor is het nodig om het Nederlandse onderzoeksveld (onderzoekers en artsen) bij elkaar te krijgen, om met elkaar een keuze te maken voor een onderzoeksrichting en oplossingen die in de campagne centraal komen te staan. Dit moet gebeuren in een ‘Pressurecooker-sessie’. Aan Henk de vraag deze te ontwerpen en begeleiden.

 

Wat hebben we gedaan?

De sessie was gepland op de avond van 10 maart 2020. Enkele uren daarvoor had de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialisten besloten dat geen externe bijeenkomsten meer mochten worden bijgewoond. Dus deze ging niet door.

Na enkele weken zijn we omgeschakeld naar een online-sessie.

De sessie bestond uit pitches, gesprekken, met elkaar bepalen wat de uitdagingen zijn voor coeliakiepatiënten, wat belangrijke ontwikkelingen zijn in de klinische praktijk én wetenschap. En er is een eerste keuze gemaakt.

 

Wat is er bereikt?

Op het eind van de sessie van 2 uur lag er een voorstel voor een richting/thema die gezamenlijk was gekozen, waar draagvlak voor was en waar men enthousiast over was.

 

Wat zeggen ze erover?

Floris van Overveld, directeur NCV: “Henk heeft de pressure cookermooi vertaald naar de online bijeenkomst. En dat is niet zomaar wat je normaal livedoet via een webcam doen. Je hebt een andere dynamiek, het is eigenlijk een ander type vergadering. Henk is er prima in geslaagd om de energie én de focus goed te houden. Met veel betrokken, gepassioneerde deelnemers uit uiteenlopende disciplines hebben we ook online een lijn kunnen formuleren die veel draagvlak heeft.”

 

Wat hebben wij ervan geleerd?

We hebben een ontzettend steile leercurve doorlopen in het faciliteren van online sessies. En hoewel we groot fan blijven van ‘mensen in een hok’, hebben we echt ontdekt dat je hele goede, energieke, leuke én resultaatgerichte sessies kunt hebben online. Wat we de volgende keer nog beter zijn gaan doen, is een ‘oefen-halfuurtje’ twee dagen voor de sessie, waar de deelnemers kennis kunnen maken met de te gebruiken tools (Mural in dit geval). Dat maken we minder vrijblijvend.

Vorige Case

Volgende Case

bottom of page