top of page

Trojaanse

geschiedenis

Troje 25 jaar

Digitaal Museum

Op_NB_edited.png

Van 1998 tot nu hebben we ons ontwikkeld tot waar we nu zijn: we doen eenmalige interventies en verbinden ons ook voor langere periodes aan organisaties. We hebben in binnen – en buitenland gewerkt met zeer diverse organisaties; van boardrooms op de ZuidAs tot theeplukkers in Sri Lanka.

Al vanaf de start werken we aan het versterken van individuen, teams en organisaties, vanuit de basisgedachte van het improviseren op toneel. 

 

De wereld wordt echt een stukje mooier als meer mensen weten wat wij weten en als meer mensen doen wat doen. Enige zendingsdrang is ons niet vreemd.

Sinds de oprichting zijn we dan ook met hart en ziel en handen en voeten bezig dit vorm en inhoud te geven. Met ups en downs natuurlijk! En na ruim 20 jaar nog steeds met tomeloze passie.

In den beginne...

Beginnend met het geven van korte workshops en voorstellingen over improviseren, samenwerken, teambuilden, etc. Gevolgd door grotere opdrachten. Zo doen we een IKEA-tour; een reizende circustent waarbinnen we telkens groepen van 100 deelnemers een programma aanbieden over Klant in Focus. Maar er is ook een pop up museum met meer dan 250 rondleidingen voor PostNL over veranderend vakmanschap. 

2005: Meer impact

We wensten ons langere programma’s, meer trainingsgericht en dat gingen we vervolgens ook heel veel doen. Communicatie, samenwerking, feedback; altijd met de improvisatieprincipes als uitgangspunt

2008: Rijnlands Organiseren

 In 2007 kwamen we in aanraking met Rijnlands Organiseren. Deze mensen dachten wat wij deden! Een snelle en organische manier van samenwerken met netwerkpartners zorgde voor een enorme diversiteit aan programma’s, soms kort meestal wat langer, maar altijd vanuit een gezamenlijke gedragen visie dat de wereld een stukje mooier wordt als meer mensen weten wat wij weten.

 

Het Rijnlands gedachtengoed zit ons inmiddels in de genen en we zijn met veel plezier dan ook vast onderdeel in de trainingsweek over Rijnlands Organiseren.

In 2020 zijn we onderdeel geworden van de Coöperatie Rijnlands; een netwerk van specialisten organisaties te ondersteunen bij hun reis naar Rijnlands Organiseren.

 

2012: Het Nieuwe Werkoverleg

Ondertussen zijn we, naar aanleiding van vragen van klanten, in 2012 samen met Ruben van der Laan Het Nieuwe Werkoverleg gestart, waarmee we geen cursussen ‘effectief vergaderen’ verzorgen, maar mensen echt anders laten denken en doen over hun overleggen. Te kijken hoe je je overleg kunt inzetten als broedplaats van je organisatiecultuur

2015: Vaste netwerkpartner 

Als vaste externe veranderpartner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken doen we hier tot op de dag van vandaag veel diverse programma’s. Soms alleen het ontwerp, veel vaker ook de uitvoering en graag geven we gevraagd en ongevraagd advies over hoe het werk beter en leuker georganiseerd kan worden, om op die manier bij te kunnen dragen aan de grotere veranderopgave van dit ministerie.

2018: BovenIJ Ziekenhuis

Een ander ‘highlight’ uit de Trojaanse geschiedenis is het ontwerpen en ondersteunen van een traject voor het BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam, wat gaat over bejegening. Na een pittige offerterace koos men voor ons VanPlan (zie hier een beschrijving van deze case). Dit was een opdracht waarin we samen met een aantal netwerkpartners al onze ziel en zaligheid kwijt konden. Hoe kunnen we het werk voor vakmensen makkelijker organiseren?

Hier en Nu 

En zo geven we nog dagelijks vorm en inhoud aan onze ambitie die zich vooral toespitst op het ontwikkelen van vakmanschap en het organiseren van werk. Altijd gedreven door wat er op dit moment speelt. Het leven dient immers nu geleefd te worden.

bottom of page