top of page

Hoezo

Improviseren

als eerste keuze?

20ste eeuw

Improviseren heeft in de vorige eeuw een negatieve betekenis gekregen: als iets fout gaat of niet volgens plan verloopt, dan moet je improviseren. Dat zorgt vaak voor paniek en het crisisteam wordt opgetuigd. Alsof improviseren een ‘second best’ optie, een tweede keus is.

 

21ste eeuw

Anno nu zijn we toe aan een herwaardering van ons improviserend vermogen. Om succesvol te zijn in de 21e eeuw zul je als vakmens -naast vakinhoudelijke kennis en kunde- moeten werken aan je mindset en extra vaardigheden, om in contact te blijven met de snel veranderende omgeving. Deze ‘externe schil van vakmanschap’ gaat met name over de manier waarop de vakmens samen met anderen haar werk organiseert. Wendbaarheid, flexibiliteit, veerkracht, lerend vermogen, creativiteit, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap zijn onontbeerlijk. 

Laat dat nou net de mindset en vaardigheden zijn die een improvisator op toneel ontwikkelt. Zij improviseert niet omdat ze haar tekst niet kan onthouden, maar omdat ze geniet van het proces van gezamenlijk telkens een stap in het onbekende te zetten, telkens oplossingen te bedenken, zonder dat je weet waar je uitkomt. In de wetenschap dat dat verrassende, creatieve resultaten oplevert; mooie geïmproviseerde verhalen.

Improviseren is een ‘key 21st century business skill’ (zegt Dick Costolo, ex-CEO van Twitter) en misschien wel de overtreffende trap van vakmanschap. Maar daar zijn we nog niet over uitgepraat.

Wil je meer weten? Bekijk dan vooral de cases op onze site van het Waterschap Rivierenland en Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam.

Of lees ons boek ‘Werk in uitvoering, de kracht van improviseren op de werkvloer’.

Of bel ons en vraag ons bij een kop koffie de hemd van het lijf.

bottom of page