top of page

Workshop Improviseren/

Intelligent Klungelen

TrojeTipsA7kaart_voor.png

In een workshop (van 2 uur tot een dag) gaan we aan de slag om de basisprincipes van het improviseren op toneel te ervaren. Je maakt kennis met deze principes en hun toepasbaarheid in het werkende leven. Dan gaat het om ijzersterke principes als:

Ja, en…in plaats van Ja, maar…

Voorbereid in het hier en nu

Laat de ander schitteren.

Met veel vaart, plezier en energie komen oefeningen langs in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep. Na iedere oefening bespreken we de onderliggende principes en hoe deze zich verhouden tot het werkende leven. We geven in ieder geval een inspirerende blik mee om anders te kijken naar samenwerken, communiceren en wendbaar handelen.

Je krijgt concrete handvatten mee en je hebt vooral ook veel plezier!

Zie hier wat we voor het Waterschap Rivierenland hebben gedaan.

bottom of page