top of page
Mprove.jpg

mProve

 

Waarom belden ze?

mProve (een samenwerkingsverband rondom innovatie van 6 Ziekenhuizen) belde ons met de vraag om langs te komen en mee te denken over het ontwerp van hun eerste netwerkbijeenkomst, waarbij medewerkers uit alle aangesloten ziekenhuizen elkaar konden ontmoeten.

 

Wat hebben we gedaan?

In het voorgesprek, waarin we naast kennismaken, ook direct aan het brainstormen gingen, werd duidelijk dat het hier om een drieledige vraag ging:

  1. mee te denken over het ontwerp van hun eerste netwerkbijeenkomst

  2. het faciliteren van deze bijeenkomst

  3. een interactieve lezing over vakmanschap te geven tijdens dit programma

Wat betreft het ontwerp is van het begin af aan geprobeerd het zo veel mogelijk door de mensen zelf te laten uitvoeren.

Er is een middag ontworpen waarin er een grote afwisseling in werkvormen was, waarin de deelnemers steeds van en met elkaar konden leren.

Als dagvoorzitters hadden we in de uitvoering dan ook de taak om met een grote dosis energie ‘de anderen te laten schitteren’, en de interactiviteit zo hoog mogelijk te houden.

Dit deden we onder andere door een lezing te geven, waarin improviserend vakmanschap, de inspiratiebron was voor hun manier van samenwerken. Deze lezing bestond naast theorie, filmpjes en verhalen ook uit het doen van verschillende opdrachten met alle honderd deelnemers.

 

Wat is er bereikt?

Er is een aanzet gemaakt tot het bespreken van de manier waarop deze ziekenhuizen nog beter met elkaar kunnen samenwerken, hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten en hoe ze zo veel en zo snel mogelijk van elkaar kunnen leren. 

Dit is o.a. gedaan door het uitwisselen van succesverhalen en door het voorleggen van dilemma’s.

 

Wat zeggen ze erover?

"Het overgrote deel van de aanwezigen was zeer enthousiast en heeft de dag als inspirerend, energiek en dynamisch ervaren. Bij een klein deel sloeg de lezing niet zo aan omdat ze meer inhoud hadden verwacht en de vorm niet paste bij hun persoonlijke voorkeur." Hanneke van der Haar - programmamanager mProve.

Wat hebben wij ervan geleerd?

Dat een zelfbedachte 7 beter is als een opgelegde 9. Een programma voor en door deelnemers zelf is nou eenmaal heel krachtig en verhoogt het eigenaarschap.

Vorige Case

Volgende Case

bottom of page